Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 187/BXD-KHTC về tập huấn quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 187/BXD-KHTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 22/10/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/10/2009, BXD đã ban hành Thông báo 187/BXD-KHTC về tập huấn quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Công tác quản lý tài sản công:

- Luật số 09/2008/QHXII ngày 03/6/2008 về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Một số quan điểm mới trong công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

- Giới thiệu phần mềm thống nhất quản lý tài sản phiên bản 1.0 (đối với cơ quan tổng hợp).

85