• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Tải về Thông báo 1875/ĐKVN-VAR
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1875/ĐKVN-VAR   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam   Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 20/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/12/2011, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã ban hành Thông báo 1875/ĐKVN-VAR sửa đổi Hướng dẫn 721/ĐKVN-VAR hướng dẫn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng.

1. Sửa đổi điểm b khoản 2.4 của mục 2 như sau:

“b) Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (theo mẫu phụ lục 4 – sau đây gọi tắt là Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng); Biên bản biểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (theo mẫu phụ lục 5 – sau đây gọi tắt là biên bản kiểm tra thiết bị nâng); Các kết quả in ra từ thiết bị kiểm tra xe máy chuyên dùng và 02 ảnh chụp phương tiện;”

2. Sửa đổi khoản 3 mục I. của phụ lục 1: Hướng dẫn ghi hồ sơ như sau:

“3. Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng

- Số: Do Đăng kiểm viên ghi như sau: —-/–.—-Bốn vị trí đầu ghi số tứ tự của xe máy chuyên dùng kiểm tra trong năm, sau dấy gạch chéo là ký hiệu năm kiểm tra, sau dấu chấm là ký hiệu đơn vị Đăng kiểm, ví dụ: 012/09.CC6 là biên bản kiểm tra thứ 12 năm 2009 của Chi cục Đăng kiểm 6, hoặc 005/09.2906V là biên bản kiểm tra thứ 5 năm 2009 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V;

Từ khóa: Thông báo 1875/ĐKVN-VAR

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133538