• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 19/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nhệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)

Tải về Thông báo 19/2018/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology), thông qua tại U-lan-ba-to ngày 18 tháng 5 năm 2016, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 21 tháng 6 năm 2017.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2018/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành: 29/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2018   Số công báo: Từ số 535 đến số 536
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 19/2018/TB-LPQT

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382284