Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 19/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế về ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Xuân Hương
Ngày ban hành: 06/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/01/2006, Bộ Y tế về ban hành Thông báo số 19/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Tổng hợp báo cáo đành giá công tác phòng chống dịch năm 2005, xây dựngkế hoạch hoạt động năm 2006.

3. Họp triển khai Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm độc lực cao.

4. Hoàn thiện Kế hoạch trung và dài hạn phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong Dự án của WB, UNDP

90