Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 19/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/1/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 19/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ.

Sau khi nghe Vụ Pháp chế báo cáo Dự kiến tiến độ và phân công nhiệm vụ xây dựng Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Cục Đường bộ VN báo cáo đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật, ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau:

1. Về phạm vi và thời gian sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ: thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4/2008, trình Quốc hội cho ý kiến tháng 5/2008 và trình Quốc hội thông qua tháng 10/2008.

2. Dự kiến nguyên tắc, tiến độ xây dựng Dự án Luật để báo cáo Ban Soạn thảo: tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Thông báo này.

3. Phân công cụ thể nhiệm vụ xây dựng dự án Luật:

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Đường VN (đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Phó Cục trưởng);

- Cơ quan chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng: Vụ Pháp chế (đồng chí Trịnh Minh Hiền, Vụ trưởng);

- Các Cục, Vụ: Đăng kiểm VN, Giám định và QLCLCTGT, Tổ chức cán bộ, Vận tải, Khoa học – Công nghệ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ; phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình và theo phân công cụ thể tại Phụ lục III, Phụ lục IV kèm theo Thông báo này.

- Đại diện các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học gửi ý kiến bằng văn bản đề xuất các vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ cho Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, Vụ Pháp chế, Cục Đường bộ VN và các đồng chí Trưởng Nhóm.

- Dự kiến phân công soạn thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi): tại Phụ lục IV kèm theo Thông báo này. Trước ngày 22/01/2008, các đồng chí Trưởng Nhóm chuyển Dự thảo nội dung được giao cho Cục Đường bộ VN tổng hợp thành Dự thảo 1.

101