• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 19/TB-VPCP ý kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành Xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 19/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/01/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 19/TB-VPCP ý kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành Xây dựng.

Ngành đã khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể:

- Ngành Xây dựng đã tập trung nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành. Cùng với việc ban hành theo thẩm quyền, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Chiến lược, qui hoạch về phát triển nhà ở, sản xuất, cung cấp nước sạch, phát triển công nghiệp xi măng, xử lý chất thải rắn, tăng cường quản lý thị trường bất động sản... đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các qui định.

- Công tác phát triển đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 31%, phát triển cả về quy mô và hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Hệ thống đô thị trên cả nước đang từng bước đóng vai trò là động lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như cả nước.

- Công tác lập quy hoạch xây dựng tại các đô thị và khu kinh tế được tiếp tục đẩy mạnh. Hầu hết các đô thị đều đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Nhiều quy hoạch vùng liên tỉnh, quy hoạch ngành cũng đã được phê duyệt và công bố. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm.

- Công tác phát triển nhà ở đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, diện tích nhà ở bình quân 

Từ khóa: Thông báo 19/TB-VPCP

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134184