Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 19/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/1/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 19/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ thống nhất và đề nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên và thiết thực hơn. Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện việc cử đại diện lãnh đạo tham dự các cuộc họp Chính phủ và các Hội nghị thường niên của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nội dung phối hợp công tác trong năm 2008 tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phối hợp củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ máy hành chính nhà nước và chính quyền các cấp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, các vùng bị thiên tai, lũ lụt. Tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

2. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với nỗ lực cao nhất phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) ngay trong năm 2008, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 trong năm2009, năm 2010.

97