Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 193/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 193/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 06/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 193/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Kinh nghiệm và kết quả thực tiễn đã cho thấy chính sách tiền tệ có vai trò hết sức quan trọng, là chính sách rất thiết thực hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế. Thời gian tới điều hành chính sách tiền tệ cần tập trung theo hướng và một số giải pháp, cụ thể sau:

1. Về lãi suất: Lãi suất cơ bản và các mức lãi suất khác được điều chỉnh theo hướng ổn định và ở mức hợp lý, kết hợp với điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác để kiểm soát mức tăng các chỉ tiêu tiền tệ phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô.

2. Về tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá như trong 6 tháng đầu năm 2009, can thiệp mạnh và hợp lý theo tín hiệu thị trường trên cơ sở có chọn lọc đối tượng, nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá và cán cân thanh toán.

3. Về chính sách hỗ trợ lãi suất: Tiếp tục triển khai thực hiện tích cực chính sách hỗ trợ lãi suất theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Tăng cường thanh tra, giảm sát, kiểm tra các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu hỗ trợ.

4. Về mục tiêu: Điều hành tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 25%, tín dụng tăng khoảng 25-27% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% khống chế lạm phát ở mức một con số trong năm 2009. Theo dõi sát diễn biến khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và sự chuyển biến của nền kinh tế trong nước để chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, nhằm ngăn ngừa tái diễn lạm phát cho cả giai đoạn 2009-2010.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương kiểm soát nhập siêu năm 2009 không vượt quá 20% tổng kim ngạch xuất khẩu như mục tiêu đề ra.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

75