• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo số 194/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam đến năm 2015 và Đề án Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 194/2006/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 194/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/11/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 194/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam đến năm 2015 và Đề án Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

Trước mắt cần tập trung hoàn thành 2 đề án trên theo các yêu cầu sau:

1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 với các nhiệm vụ: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm các nguyên liệu làm thuốc. Trong đó cần xác định rõ cơ chế thực hiện các nhiệm vụ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án Phát triển công nghiệp dược đến năm 2020, trong đó cần nêu rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công nghiệp hóa dược; cần phát huy tiềm năng, thế mạnh về dược liệu của Việt Nam để phát triển sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền; đưa ra định hướng, quy hoạch về tổ chức, quản lý ngành công nghiệp dược từ khâu sản xuất đến cung ứng; đề xuất cơ chế, chính sách, điều kiện để thu hút mọi thành phần trong nước và nước ngoài đầu tư sản xuất thuốc.

3. Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp phối hợp cùng xem xét, rà soát để thống nhất lại các nội dung từ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm sự gắn kết hiệu quả giữa 2 Đề án. Cả 2 Đề án cần được xây dựng theo hướng phát huy cao nội lực, đồng thời gắn với hội nhập quốc tế, cơ chế thị trường; phân công rõ nhiệm vụ của Bộ chủ trì và các Bộ, ngành liên quan.

Từ khóa: Thông báo 194/2006/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14937