• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 196/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về dự án nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 196/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/08/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 196/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về dự án nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang.

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh Tiền Giang, Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luật như sau:

1. Đánh giá cao sự cố gắng, tích cực của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch tỉnh Tiền Giang công suất 90.000m3/ngày. Đây là Dự án lớn cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp và nhu cầu nước sạch của nhân dân trong tỉnh trên cơ sở kêu gọi đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc do các nguyên nhân chủ quan và khách quan để sớm đưa Dự án vào vận hành, phát huy hiệu quả, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cần chủ động xem xét, giải quyết, xử lý có lý, có tình và đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả của Dự án.

2. Việc chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp ngoài tỉnh cho các cổ đông sáng lập trong tỉnh tại Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm là giải pháp cần thiết để khắc phục vướng mắc và sớm đưa Dự án trên vào hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5017/VPCP-KTN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có phương án sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả Dự án và chủ động xây dựng mạng lưới cấp nước để phục vụ nhu cầu nước sạch của nhân dân.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra nghiêm túc để làm rõ đúng, sai trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Dự án nêu trên, báo cáo Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét cụ thể kiến nghị của Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm và đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét việc khoanh nợ, giãn nợ; tạo điều kiện để được tiếp tục vay vốn đầu tư hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, phát huy hiệu quả đầu tư toàn bộ Dự án.

Từ khóa: Thông báo 196/TB-VPCP

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
128429