Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 196/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/TB-VPCP   Loại văn bản: Văn bản WTO
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 05/10/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/10/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 196/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Từ năm 2003 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định một số cơ chế giải pháp để đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện khởi công năm 2003-2004 nhằm mục tiêu đáp ứng đủ nguồn điện phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; đồng thời phát huy khả năng, kinh nghiệm của chủ đầu tư, cơ quan tư vấn, các doanh nghiệp trong nước được chỉ định làm tổng thầu hoặc tổ hợp nhà thầu và các doanh nghiệp gia công chế tạo cơ khí.

Nhìn chung các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan tư vấn, Tổng thầu (hoặc Tổ hợp nhà thầu) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, trở ngại, triển khai thực hiện các dự án, bám sát tiến độ đã đề ra.

Riêng Dự án thủy điện Pleikrông, Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt do khó khăn liên quan đến thiết kế, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, cung cấp thiết bị vật tư, đơn giá, thanh toán... so với tiến độ đã bị chậm, chủ đầu tư cần chủ động làm việc với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan để có biện pháp giải quyết sớm các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh việc khẩn trương triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, cần chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ việc thi công theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình.

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các Bộ ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các địa phương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Công văn số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003 và số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004; Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn tiến hành tổng kết và tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào 6 tháng đầu năm 2005.

 

309