• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 198/TB-BTC năm 2015 về giá bán buôn tối đa và giá kê khai do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông báo 198/TB-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/TB-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/V GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam như sau:

1. Công ty TNHH Nestle Việt Nam:

ĐVT: Đồng/hộp

STT

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa
(đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai
(Đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng
(đã bao gồm VAT)

1

S-26 GOLD 24x 400g

400g

Hộp

208.725

208.725

240.000

(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/3/2015).

2. Công ty TNHH FrieslangCampina Việt Nam:

STT

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa
(đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai
(đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị
(đã bao gồm VAT)

1

Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (24x400g)

400g

Hộp

152.625

152.625

169.417

2

Dutch Baby Mau lớn Gold 0-6 (12x900g)

900g

Hộp

305.417

305.417

339.000

3

Dutch Baby Tập đi Gold 6-12 (12x900g)

900g

Hộp

298.083

298.083

330.833

4

Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (12x900g)

900g

Hộp

262.083

262.083

290.917

5

Dutch Lady Tò mò Gold 1-2 (6x1500g)

1500g

Hộp

406.333

406.333

451.000

6

Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (12x900g)

900g

Hộp

259.167

259.167

287.667

7

Dutch Lady Khám phá Gold 2-4 (6x1500g)

1500g

Hộp

399.500

399.500

443.500

8

Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (12x900g)

900g

Hộp

250.000

250.000

277.500

9

Dutch Lady Sáng tạo Gold 4-6 (6x1500g)

1500g

Hộp

415.167

415.167

460.833

(Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/4/2015).

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 198/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 198/TB-BTC năm 2015 về giá bán buôn tối đa và giá kê khai.

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam

Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/4/2015

Từ khóa: Thông báo 198/TB-BTC

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269163