Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 199/1998/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp chuẩn bị Nghị định phân cấp quản lý giáo dục, đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 199/1998/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 01/12/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/12/1998, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 199/1998/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp chuẩn bị Nghị định phân cấp quản lý giáo dục, đào tạo.

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tấn Phát trình bày dự thảo Nghị định và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Việc ban hành Nghị định phân cấp quản lý giáo dục - đào tạo là nhằm bảo đảm tính thống nhất về quản lý Nhà nước trong giáo dục - đào tạo, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục, đào tạo. Nội dung của Nghị định phải phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời nêu rõ trách nhiệm cụ thể trong quản lý giáo dục - đào tạo của các cơ quan nhà nước.

- Cần làm rõ nội dung quản lý giáo dục - đào tạo, trên cơ sở đó xác định hợp lý bố cục và tên của Nghị định. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm Giáo dục phổ thông, Giáo dục chuyên nghiệp, Đại học và Dạy nghề, chính quy và không chính quy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các địa phương để tiếp tục hoàn thiện Nghị định này, trình Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 12 năm 1998.

88