• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 20/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 20/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN (Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of the South East Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System) thông qua tại Xiêm-riệp ngày 29 tháng 8 năm 2012, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2014./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2015   Số công báo: Từ số 877 đến số 878
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/05/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 20/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN.

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN (Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of the South East Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System) thông qua tại Xiêm-riệp ngày 29 tháng 8 năm 2012, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2014.

Từ khóa: Thông báo 20/2015/TB-LPQT

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286857