Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-VPCP về ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tăng cường quản lý giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/01/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 20/TB-VPCP về ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tăng cường quản lý giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển ổn đinh, bền vững, thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế; đồng thời, bảo đảm lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư, góp phần hoàn thiện và phát triển đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Luật Chứng khoán đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Các Bộ: Tài chính, Kế toán và Đầu tư, Ngân hàng nước Việt Nam, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền, chủ động nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định nhằm quản lý, giảm sát, kiểm soát cho thị trường chứng khoán, đảm  bảo phát triển ổn định, bền vững.

Sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải theo lộ trình phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế - xã  hội của nước ta. Trước mắt chưa điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Bộ Tài chính mà trực tiếp là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm về phát triển thị trường chứng khoán phải phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan chức năng khác chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán

90