Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 202/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế do văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/10/2007, văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 202/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế. Cụ thể,

 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình quản lý lưu học sinh ở nước ngoài và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Cần có cơ chế để quản lý được cộng đồng người Việt Nam đi học ở nước ngoài một cách thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý một cách phù hợp:

- Giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu đề xuất phương án nắm được danh sách người đi học nước ngoài qua khâu làm hộ chiếu (trong hồ sơ khi xin làm hộ chiếu có mục nêu rõ mục đích đi học tập ở nước nào, trường nào, bậc học gì) và phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở các nước để theo dõi, quản lý;

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ban Cán sự Đảng ngoài nước đề xuất phương án nắm tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng thông qua việc cử người tích cực tham gia vào các Hội sinh viên Việt Nam ở các trường; chú ý cử các sinh viên là con em gia đình cách mạng, đảng viên hoặc phân công các sinh viên, nghiên cứu sinh là đảng viên tham gia Ban lãnh đạo Hội sinh viên Việt Nam ở các trường và báo cáo định kỳ tình hình sinh viên Việt Nam ở các trường cho Đại sứ quán và các Đại sứ quán có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình về Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở các nước có nhiều sinh viên Việt Nam, cần có cán bộ chuyên trách ở Đại sứ quán làm công tác quản lý sinh viên Việt Nam;

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng phương án thành lập Cục Quản lý đào tạo với nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất về việc người Việt Nam đi học hoặc giảng dạy ở nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam học tập và giảng dạy.

89