Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 204/1998/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về vấn đề "Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2000"

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 204/1998/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/12/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/12/1998, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 204/1998/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về vấn đề "Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2000"

Sau khi nghe đồng chí Lê Ngọc Trọng báo cáo về tình hình suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam và một số kiến nghị , ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến như sau:

1- Trong những năm qua, với sự chỉ đạo rất sát sao của Chính phủ, Các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các cấp đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, do đó đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu do Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra, các cấp, các ngành cần có biện pháp tổ chức, vận động nhân dân phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn. Nhiệm vụ phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng dân số. Do đó, cần đánh giá chính xác hơn thực trạng và nguyên nhân suy dinh dưỡng trẻ em trên bình diện cả nước và ở từng địa phương, để xác định rõ các nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện

2 - Các ngành Y tế, Bảo vệ và chăm sóc trẻ em phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Thông tri số 04-TT/TW ngày 30 tháng 07 năm 1998 của Thường vụ Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào những nhiệm vụ, những địa bàn trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia (thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, xoá đói giảm nghèo, Dân số và kế hoạch hoá gia đình, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,...) nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

93