• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 207/1999/TB-VPCP về về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Văn phòng chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 207/1999/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 207/1999/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 07/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/12/1999, Văn phòng chính phủ ban hành Thông báo số 207/1999/TB-VPCP về về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Trong thời gian tới, các Bộ, ngành và các địa phương phải tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số công tác lớn sau đây:

a) Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lồng ghép vấn đề giới trong việc xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân và xây dựng Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương tiến hành tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1997-2000 để có cơ sở xây dựng Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

c) Giao Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Chính phủ Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2010 phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2005 phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2001-2005.

Từ khóa: Thông báo 207/1999/TB-VPCP

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6136