Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 207/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 207/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 09/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2005   Số công báo: Từ số 27 đến số 28
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/11/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 207/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội VI (1986) khẳng định khoa học và công nghệ là động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

Nghị quyết 26/NQ-TW (1991) và Nghị quyết Trung ương 2, Khóa VIII (1996) của Đảng đã khẳng định quyết tâm của Đảng ta trong phát triển khoa học và công nghệ, coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu và đưa khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực cho cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội IX và Hội nghị Trung ương 6 (Khóa IX) xác định: phát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ trương này đã được nhắc lại trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội X của Đảng.

87