• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2079/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Herbacof Lozenges do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2079/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3103/TB-PTPLHCM ngày 19/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: TPCN: HERBACOF LOZENGES (Orange Flavor); Hiệu: HERBACOF LOZENGES (Orange Flavor); Box x 24tabs; Lot. LHELO 002; Mfg 03/07/2014; Exp 02/07/2017; TPC: Cam thảo, bàng nước, gừng, nghệ, hương vị cam... (mục 03 Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân; địa chỉ: 22 Hồ Biểu Chánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM; Mã số thuế: 0301452296.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016365322/A11 ngày 11/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thành phần gồm đường, dịch chiết nghệ, cam thảo, bạc hà,..., dạng viên ngậm, đóng gói 4 viên/vỉ, 6 vỉ/hộp.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HERBACOF LOZENGES (Orange Flavor).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thành phần gồm đường, dịch chiết nghệ, cam thảo, bạc hà,..., dạng viên ngậm, đóng gói 4 viên/vỉ, 6 vỉ/hộp.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: CHARAK PHARMA Pvt. Ltd. - Ấn Độ

thuộc nhóm 17.04: “Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao”; phân nhóm 1704.90: “- Loại khác”; mã số 1704.90.10: “- - Kẹo và viên ngậm ho” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2079/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2079/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Herbacof Lozenges.

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thành phần gồm đường, dịch chiết nghệ, cam thảo, bạc hà,..., dạng viên ngậm, đóng gói 4 viên/vỉ, 6 vỉ/hộp.

Từ khóa: Thông báo 2079/TB-TCHQ

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268764