Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 05/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung Ương

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 208/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/11/2004, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã  có Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 05/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung Ương.

Về kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng 9 tháng năm 2004.

1. HĐGDQPTW đã tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng đạt kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục quốc phòng tiến bộ hơn, tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện đã được thành lập, củng cố, kiện toàn ở tất cả 64 tỉnh và 653 huyện.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai công tác GDQP được ban hành và bổ sung kịp thời.

3. Một số Uỷ viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực đã tích cực tham gia kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng ở các quân khu, địa phương và đã có có nhiều ý kiến giúp Hội đồng chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng có hiệu quả.

4. Các Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (BDKTQPAN) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các cấp, các ngành.

5. Giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên đã có kết quả, số lượng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng tốt.

6. Đã biên soạn giáo trình BDKTQPAN cho các đối tượng, kể cả các đối tượng học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các phân viện, các trường chính trị địa phương, giáo trình 14 tháng, 9 tháng và 6 tháng đào tạo cán bộ, xã, phường, đội trưởng.

87