• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo số 210/2005/TB-VPCP về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 210/2005/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 210/2005/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/11/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/11/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 210/2005/TB-VPCP về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan mở rộng công tác tuyên truyền kết quả và tiếp tục quán triệt chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa IX.

- Đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc các tỉnh, các tổng công ty có nông, lâm trường hoàn chỉnh đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2005.

Theo dõi tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại các Bộ, ngành và địa phương, kịp thời kiến nghị xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

- Đôn đốc Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông; đề án chuyển Cục Bưu điện Trung ương về trực thuộc Bộ trong tháng 12 năm 2005.

- Đôn đốc Bộ Công nghiệp xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án hình thành Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

- Đôn đốc các Tổng công ty: Dầu khí, Xi măng, Điện lực xây dựng đề án hình thành các tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, điện lực, công nghiệp xi măng trình Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Thông báo 210/2005/TB-VPCP

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5343