Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 212/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 212/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 24/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 212/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hiện đang được giao quản lý, sử dụng hầu hết những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc chi phối trong những ngành, lĩnh vực then chốt, là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện chính sách xã hội và an sinh xã hội.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế để đưa ra lấy ý kiến các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại Hội nghị sơ kết mô hình này vào tháng 12 năm 2007. Trong đó, cần có những quy định về tiêu chí, việc kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, sự liên kết trong tổ chức và quản lý tập đoàn; những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần chi phối, mức độ và phương thức chi phối; việc thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước đối với tập đoàn kinh tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế đối với một số tập đoàn có tính đặc thù cao như: Dầu khí Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện lực Việt Nam,...

97