• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 216/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 216/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 216/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 16/09/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 216/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2011, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm hết sức nặng nề, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên ở mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội.

2. Về phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đây là phong trào thi đua có ý nghĩa to lớn, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm phát triển bền vững. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai bảo đảm nội dung, yêu cầu, các bước tiến hành theo đúng Kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

3. Rà soát lại các quy định để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí khen thưởng để khen thưởng chính xác, kịp thời, tiêu biểu, đảm bảo ý nghĩa tôn vinh, giáo dục. Đồng thời, tạo sự chuyển biến hơn nữa về khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác và khen thưởng đột xuất để bảo đảm động viên kịp thời và có sức lan tỏa.

Đi đôi với việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, phải đặc biệt quan tâm công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục; Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương dành nhiều thời lượng hơn nữa để tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Từ khóa: Thông báo 216/TB-VPCP

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
129294