• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2160/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2160/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2160/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo 293/TB-PTPLHCM ngày 30/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng (BYK-182). (Mục 14 tại TKHQ).

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Chokwang Vina; Địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10015377132/A12 ngày 02/10/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch nhựa epoxy trong dung môi hữu cơ (aceton, butyl acetat, dipropylen glycol monometyl ete, 2-metoxy-1 -metyletyl acetat), hàm lượng dung môi chiếm 57.3%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: BYK-182.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Dung dịch nhựa epoxy trong dung môi hữu cơ (aceton, butyl acetat, dipropylen glycol monometyl ete, 2-metoxy-1-metyletyl acetat), hàm lượng dung môi chiếm 57.3%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này."; phân nhóm 3208.90 "- Loại khác"; mã số 3208.90.90 "- - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL Hàng XNK ngoài KCN (Cục HQ Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HHXNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2160/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2160/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa epoxy nguyên sinh dạng lỏng.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo 293/TB-PTPLHCM ngày 30/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: BYK-182.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Dung dịch nhựa epoxy trong dung môi hữu cơ (aceton, butyl acetat, dipropylen glycol monometyl ete, 2-metoxy-1-metyletyl acetat), hàm lượng dung môi chiếm 57.3%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này."; phân nhóm 3208.90 "- Loại khác"; mã số 3208.90.90 "- - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2160/TB-TCHQ

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268788