• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 22/2020/TB-LPQT về tiếp tục thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Hoa do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 22/2020/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2020/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 12 năm 2000, tiếp tục được thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 (các quy định về quy mô đánh bắt và quy chế quản lý tàu cá hoạt động trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ).

Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2020/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/2020   Số công báo: Từ số 323 đến số 324
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 22/2020/TB-LPQT

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439251