• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Thông báo 220/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra ngoài trung tâm thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 220/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 220/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/08/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/08/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 220/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra ngoài trung tâm thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

- Việc di dời các cơ sở y tế khám chữa bệnh, các cơ sở giáo dục đào tạo ra ngoài trung tâm thành phố Hà Nội là rất quan trọng, nhằm giảm mật độ dân số trung tâm thành phố, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trong đô thị; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục được quy hoạch, đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, giáo dục của người dân;

- Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục đào tạo. Trên cơ sở định hướng Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới bệnh viện, trường đại học và chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để hoàn thành việc di dời các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo ra ngoài trung tâm thành phố Hà Nội trong 10 năm tới. Việc quy hoạch mạng lưới y tế, giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô.

- Trên cơ sở định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Từ khóa: Thông báo 220/TB-VPCP

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111018