• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2213/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi vân chéo từ sợi bông và sợi đàn hồi đã nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2213/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo 191/TB-PTPL ngày 06/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 8 tờ khai Vải dệt thoi vân chéo từ sợi bông và sợi đàn hồi đã nhuộm (định lượng 252g/m2), khổ 1,2m - 2,5mm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia LS; Đ/c: Số 24, Thôn Hoàng Thành, Hoàng Đông, Lạng Sơn; MST: 4900775776

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10029156164/A11 ngày 02/02/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Cốc Nam - Cục Hải quan Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân chéo 3 sợi, được dệt từ sợi có màu khác nhau, thành phần 50% sợi bông, 47% sợi staple visco rayon, 3% sợi đàn hồi, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 247g/m2, dạng cuộn, khổ 1,42m.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Vải dệt thoi vân chéo từ sợi bông và sợi đàn hồi đã nhuộm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân chéo 3 sợi, được dệt từ sợi có màu khác nhau, thành phần 50% sợi bông, 47% sợi staple visco rayon, 3% sợi đàn hồi, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 247g/m2, dạng cuộn, khổ 1,42m.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 52.11 “Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2; phân nhóm - Từ các sợi có các màu khác nhau; mã số 5211.43.00 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Cốc Nam - Cục HQ Lạng Sơn;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2213/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2213/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi vân chéo từ sợi bông và sợi đàn hồi đã nhuộm.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo 191/TB-PTPL ngày 06/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Vải dệt thoi vân chéo từ sợi bông và sợi đàn hồi đã nhuộm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân chéo 3 sợi, được dệt từ sợi có màu khác nhau, thành phần 50% sợi bông, 47% sợi staple visco rayon, 3% sợi đàn hồi, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 247g/m2, dạng cuộn, khổ 1,42m.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 52.11 “Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2”; phân nhóm - Từ các sợi có các màu khác nhau; mã số 5211.43.00 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2213/TB-TCHQ

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269023