• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo 222/BXD-KHCN về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Thông báo 222/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 222/BXD-KHCN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hoà
Ngày ban hành: 20/05/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/05/2011, BXD đã ban hành Thông báo 222/BXD-KHCN về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nội dung khoá học: Theo nội dung chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 21/01/2010 tại Quyết định số 77/QĐ-BXD với các vấn đề chủ yếu sau:

- Các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS – XD);

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng LAS – XD;

- Tổ chức hoạt động của LAS – XD ;

- Một số kỹ năng quản lý LAS – XD trong phòng và tại hiện trường;

- Tổ chức quản lý LAS-XD theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Đối tượng và thời gian học: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng và cán bộ kế cận các chức danh này.

Từ khóa: Thông báo 222/BXD-KHCN

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124397