• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2226/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối nhiệt luyện do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2226/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2226/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK tại thông báo số 35/TB-PTPL ngày 15/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Muối nhiệt luyện AS140G (20kg/túi) (vật tư phục vụ sản xuất dụng cụ y tế).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MANI Hà Nội. Địa chỉ: Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên. MST: 4600307826.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020772776/A12 ngày 19/11/2014 tại Chi cục HQ Thái Nguyên - Cục Hải quan Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là chế phẩm hóa chất chứa muối KNO3 và NaNO2

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Bath Salt (AS140G).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất chứa muối KNO3 và NaNO2

Ký, mã hiệu, chủng loại: AS140G.

Nhà sản xuất: Parker Netsushori Kogyo Co.,Ltd - Japan

thuộc Nhóm 38.24: "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.90: " - Loại khác", mã số 3824.90.99: - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2226/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2226/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối nhiệt luyện.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK tại thông báo số 35/TB-PTPL ngày 15/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Bath Salt (AS140G).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất chứa muối KNO3 và NaNO2

Ký, mã hiệu, chủng loại: AS140G.

Nhà sản xuất: Parker Netsushori Kogyo Co.,Ltd - Japan

thuộc Nhóm 38.24: "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.90: " - Loại khác", mã số 3824.90.99: - - Loại khác"tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2226/TB-TCHQ

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269164