• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2228/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2228/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 318/TB-PTPLHCM ngày 04/02/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (Aktiol).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Eternal Prowess Việt Nam; Đ/c: Lô 9, Đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An; MST: 1101622048.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021303671/E21 ngày 24/11/2014 tại Chi cục HQ Đức Hòa (Cục Hải quan tỉnh Long An).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm ổn định cao su, thành phần chính là hỗn hợp alcol và hợp chất silic vô cơ.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Kettlitz - Aktiol.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm ổn định cao su, thành phần chính là hỗn hợp alcol và hợp chất silic vô cơ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Kettlitz-Chemie GmbH &. Co. KG.

thuộc nhóm 38.12 "Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic; chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic ", mã số 3812.30.00 - Các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2228/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2228/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 318/TB-PTPLHCM ngày 04/02/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Kettlitz - Aktiol.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm ổn định cao su, thành phần chính là hỗn hợp alcol và hợp chất silic vô cơ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Kettlitz-Chemie GmbH &. Co. KG.

thuộc nhóm 38.12 "Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic; chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic ",mã số 3812.30.00 - Các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2228/TB-TCHQ

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269112