• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2292/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép tấm không hợp kim cán phẳng mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2292/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hải Phòng theo thông báo số 053/TB1-CNHP ngày 09/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 TK: CRN1300 #& Thép tấm không hợp kim cán phẳng mạ (MgO, Cr2 O3), dạng cuộn, mới 100%, Posco 50PN1300, Size: 0.5mmx1200mmxC.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt nam Posco-VNPC.

Địa chỉ: Lô D5, Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương. MST: 0800342877.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026065023/E31 ngày 06/01/2015 tại Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim cán phẳng, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B>0,0008% tính theo trọng lượng), chiều dày 0,5mm, chiều rộng trên 600mm, mạ Crôm- Magiê.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Fully No Coil.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim cán phẳng, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B>0,0008% tính theo trọng lượng), chiều dày 0,5mm, chiều rộng trên 600mm, mạ Crôm- Magiê

Ký, mã hiệu, chủng loại: Posco 50PN1300

Nhà sản xuất: Posco - Pohang Works

thuộc Nhóm 7225 Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm (-) Loại khác, phân nhóm (--) Loại khác, mã số 7225.99.90 — Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2292/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2292/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép tấm không hợp kim cán phẳng mạ.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hải Phòng theo thông báo số 053/TB1-CNHP ngày 09/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Fully No Coil.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim cán phẳng, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B>0,0008% tính theo trọng lượng), chiều dày 0,5mm, chiều rộng trên 600mm, mạ Crôm- Magiê

Ký, mã hiệu, chủng loại: Posco 50PN1300

Nhà sản xuất: Posco - Pohang Works

thuộc Nhóm 7225 Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm (-) Loại khác, phân nhóm (--) Loại khác, mã số 7225.99.90 — Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2292/TB-TCHQ

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269142