• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2295/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa học Decotin Part A phụ gia cho ngành công nghiệp xi mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2295/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 050/TB1-CNHP ngày 04/03/2015, công văn làm rõ kết quả phân tích số 46/CNHP-NV ngày 13/03/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hải Phòng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hóa học Decotin Part A phụ gia cho ngành công nghiệp xi mạ.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Công nghệ DNT Việt Nam. Địa chỉ: số 10, dãy H2, Tập thể Tổng cục 2, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0104213394.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10025665032/A11 ngày 30/12/2014 tại Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là Coban sulphat (hàm lượng > 90% theo khối lượng) và phần nhỏ tạp chất khác (hợp chất của thiếc và canxi).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Decotin Part A.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Coban sulphat (hàm lượng > 90% theo khối lượng) và phần nhỏ tạp chất khác (hợp chất của thiếc và canxi).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Decotin Part A

Nhà sản xuất: PMD (UK) Limited - United Kingdom.

thuộc Nhóm 28.33: " Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)", phân nhóm 2833.29:"- - loại khác", mã số 2833.29.90:" - - - Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2295/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2295/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa học Decotin Part A phụ gia cho ngành công nghiệp xi mạ.

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 050/TB1-CNHP ngày 04/03/2015, công văn làm rõ kết quả phân tích số 46/CNHP-NV ngày 13/03/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá XNK chi nhánh TP. Hải Phòng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Tên thương mại: Decotin Part A.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Coban sulphat (hàm lượng > 90% theo khối lượng) và phần nhỏ tạp chất khác (hợp chất của thiếc và canxi).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Decotin Part A

Nhà sản xuất: PMD (UK) Limited - United Kingdom.

thuộc Nhóm 28.33: " Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)", phân nhóm 2833.29:"- - loại khác", mã số 2833.29.90:" - - - Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Từ khóa: Thông báo 2295/TB-TCHQ

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269143