• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01 tháng 07 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2010

Tải về Thông báo 230/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 02/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/12/2004   Số công báo: Số 19
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/12/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 230/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01 tháng 07 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2010.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia hợp lý của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh và sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW của Bộ Chính trị. Nội dung, chương trình hành động của Chính phủ phải thể hiện được:

- Các loại công việc cần làm, các dự án cần triển khai theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ thời gian và đơn vị thực hiện, nguồn lực đảm bảo… để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện và kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

- Các cơ chế, chính sách đặc thù cần ban hành áp dụng cho vùng này (kể cả cơ chế chính sách hợp tác với Trung Quốc). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể cho vùng để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

- Chương trình hành động của Chính phủ phải bổ sung thêm một số nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan như: Bộ Ngoại giao, Bộ Thủy sản…

Từ khóa: Thông báo 230/TB-VPCP

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17811