• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 239/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 239/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU GẠO

Ngày 14 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Trong 5 tháng đầu năm 2014, tình hình thị trường xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực cố gắng của các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp, xuất khẩu gạo của ta đã đạt được kết quả tương đối khả quan. Thời gian tới, dự báo các nước xuất khẩu gạo truyền thống tiếp tục cạnh tranh gay gắt, bên cạnh đó là sự tham gia của các nước xuất khẩu gạo mới; các nước nhập khẩu gạo tăng cường tự cung cấp lương thực, từng bước giảm nhập khẩu gạo. Đây là những yếu tố hết sức khó khăn tác động đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu gạo, bảo đảm tiêu thụ tốt lúa gạo hàng hóa, đồng ý với các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương đề xuất tại Công văn số 364/BCT-XNK ngày 03 tháng 6 năm 2014. Giao các Bộ, cơ quan, VFA và doanh nghiệp xuất khẩu gạo tổ chức thực hiện; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VFA theo dõi sát diễn biến thị trường gạo thế giới, cân đối cung cầu lúa gạo hàng hóa trong nước và tình hình thực tế xuất khẩu gạo để kịp thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo; cần lưu ý tình hình xuất khẩu gạo vào các thị trường lớn để chủ động có biện pháp ứng phó khi có diễn biến bất thường.

b) Xác định các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống là mục tiêu hàng đầu để đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế điều hành xuất khẩu gạo vào các thị trường có hợp đồng tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 3 Công văn số 1375/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với VFA báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cơ chế điều hành xuất khẩu gạo vào từng thị trường có hợp đồng tập trung, bảo đảm khai thác tối đa cơ hội xuất khẩu và phù hợp với đặc thù của từng thị trường có hợp đồng tập trung.

c) Chỉ đạo VFA, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam và các doanh nghiệp ủy thác thực hiện nghiêm túc việc giao hàng xuất khẩu gạo cho Philippines theo đúng chất lượng, tiến độ đã cam kết, bảo đảm uy tín, củng cố và giữ thị trường; trường hợp không thực hiện đúng chỉ tiêu hợp đồng tập trung đã phân bổ thì xử lý theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, VFA và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan rà soát, nắm chắc số liệu về xuất khẩu gạo (kể cả xuất khẩu chính ngạch và dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới); số liệu tồn kho, dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp để bảo đảm tính chính xác về số liệu cung cầu gạo xuất khẩu.

đ) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại gạo tại các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống và thị trường mới; triển khai có hiệu quả các Bản ghi nhớ về thương mại nông sản, thương mại gạo đã ký, thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo với các nước nhập khẩu gạo lớn.

e) Phối hợp Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu gạo; đưa nội dung hợp tác về thương mại gạo vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ với các nước nhập khẩu gạo lớn, tiềm năng.

g) Ưu tiên dành nguồn kinh phí bổ sung ngoài dự toán năm 2014 cho Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phục vụ các hoạt động xúc tiến thương mại gạo từ nay đến cuối năm 2014.

h) Đồng ý một số công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới theo các nguyên tắc, điều kiện do Bộ Công Thương đề xuất tại Công văn số 364/BCT-XNK ngày 03 tháng 6 năm 2014; thời hạn thực hiện đến hết năm 2014.

Giao Bộ Công Thương hướng dẫn VFA, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện, bảo đảm xuất khẩu gạo có hiệu quả và được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với VFA, các địa phương liên quan rà soát năng lực kho chứa thóc, gạo để bảo đảm yêu cầu dự trữ, tạm trữ khi cần thiết.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, VFA xây dựng Đề án phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam, bảo đảm tính toàn diện, từ khâu sản xuất đến chế biến, xuất khẩu; ở các cấp độ thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng, địa phương và thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm; có các chính sách khuyến khích cụ thể để phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam.

3. VFA nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời giá sàn xuất khẩu gạo cho phù hợp với cân đối cung cầu lúa gạo hàng hóa trong nước và dự báo thị trường xuất khẩu gạo, ngăn ngừa những diễn biến bất lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

4. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, NNPTNT, TC, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Các TCT Lương thực: miền Bắc, miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 239/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/6/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 239/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với VFA, các địa phương liên quan rà soát năng lực kho chứa thóc, gạo để bảo đảm yêu cầu dự trữ, tạm trữ khi cần thiết.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, VFA xây dựng Đề án phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam, bảo đảm tính toàn diện, từ khâu sản xuất đến chế biến, xuất khẩu; ở các cấp độ thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng, địa phương và thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm; có các chính sách khuyến khích cụ thể để phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 239/TB-VPCP

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236981