• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2424/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy dùng để gói quà sinh nhật do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2424/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 214/TB-PTPLHCM ngày 23/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy dùng để gói quà sinh nhật đã nhuộm màu, chưa tạo sóng, chưa làm chun, làm nhăn, đã tráng phủ một mặt. Kích thước : (640 x 640)mm, mới 100% (chưa in hoa văn, in chữ, định lượng: 0,1 g/m2) (Mục 14).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Trường Giang; Địa chỉ: Ki ốt 6/ Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội; Mã số thuế: 0105251522.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030724820/A11 ngày 13/02/2015 tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy đã được nhuộm màu đỏ toàn bộ, chưa làm chun hoặc làm nhăn, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, đã được gia công dập nổi, dạng tờ kích thước (622 x 646) mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: GIFT WRAPPING PAPER.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy đã được nhuộm màu đỏ toàn bộ, chua làm chun hoặc làm nhăn, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, đã được gia công đập nổi, dạng tờ kích thước (622 x 646) mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 48.08 "Giấy và bìa, đã tạo sóng (có hoặc không dán các lớp mặt phẳng), đã làm chun, làm nhăn, rập nổi hoặc đục lỗ, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ các loại thuộc nhóm 48.03", phân nhóm 4808.90" - - Loại khác", mã số 4808.90.30" - - Đã dập nổi" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2424/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2424/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy dùng để gói quà sinh nhật.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 214/TB-PTPLHCM ngày 23/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: GIFT WRAPPING PAPER.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy đã được nhuộm màu đỏ toàn bộ, chua làm chun hoặc làm nhăn, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, đã được gia công đập nổi, dạng tờ kích thước (622 x 646) mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 48.08 "Giấy và bìa, đã tạo sóng (có hoặc không dán các lớp mặt phẳng), đã làm chun, làm nhăn, rập nổi hoặc đục lỗ, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ các loại thuộc nhóm 48.03", phân nhóm 4808.90" - - Loại khác", mã số 4808.90.30" - - Đã dập nổi" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2015.

Từ khóa: Thông báo 2424/TB-TCHQ

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269462