• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 243/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 243/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, các thành viên tổ công tác liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, công tác an toàn thực phẩm đã được các Bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai và có chuyển biến tốt hơn trước. Tuy nhiên, thực trạng an toàn thực phẩm vẫn đang là mối quan tâm, lo ngại của xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2014, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm. Bổ sung nước sinh hoạt như một sản phẩm hàng hóa cần đặc biệt chú trọng trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp Tết, lễ, hội và thực hiện một số công việc sau:

1. Bộ Y tế:

- Bố trí, sắp xếp lại hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo hướng tập trung, hiệu quả.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung Báo cáo về công tác an toàn thực phẩm, báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2014. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, đề xuất đưa nội dung này vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

- Giao Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Y tế chủ động lấy mẫu nước các khu đô thị, xét nghiệm và kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền có giải quyết xử lý nếu nước không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chủ trì làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất quy định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ truyền thông về an toàn thực phẩm đối với một số cơ quan truyền thông hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho nông dân quy trình sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong sản xuất theo đúng quy định. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Lựa chọn các mô hình điểm để tuyên truyền, nhân rộng.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011. Có giải pháp xử lý dứt điểm công việc các cơ sở tái xếp loại C.

3. Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo, tổ chức phối hợp hiệu quả các hoạt động kiểm soát, phòng chống thực phẩm, hành vi, vật tư nông nghiệp nhập lậu, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Xây dựng và ban hành các quy định quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình chợ an toàn trong phạm vi toàn quốc.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, quản lý việc quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các Bộ chức năng giám sát chặt chẽ nội dung quảng cáo, đặc biệt đối với sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng.

5. Bộ Tài chính: Chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liên quan để có giải pháp bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trọng điểm. Trước mắt cần có phương án giải quyết kinh phí cho việc xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương, TT&TT, Tài chính;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 243/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/6/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 243/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2014, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, công tác an toàn thực phẩm đã được các Bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai và có chuyển biến tốt hơn trước. Tuy nhiên, thực trạng an toàn thực phẩm vẫn đang là mối quan tâm, lo ngại của xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2014, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm. Bổ sung nước sinh hoạt như một sản phẩm hàng hóa cần đặc biệt chú trọng trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từ khóa: Thông báo 243/TB-VPCP

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236995