Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 245/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập tiểu Ban xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 245/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 20/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 245/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập tiểu Ban xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015". Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Ban Cán sự Đảng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo việc xây dựng "Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch 58 năm 2011-2015" để trình Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đồng ý những nội dung nêu trên trong Đề án thành lập Tiểu ban xây dựng Chiến lược do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Giao Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Đề án và thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Về thành phần Tiểu ban, cần bổ sung thêm lãnh đạo của một số tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc (Điện Biên), miền Trung (Nghệ An), Tây Nguyên (Đăc Lắk), đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng).

3. Đồng ý thành lập Tổ Biên tập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm Tổ trưởng; Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh làm Tổ phó.

101