Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 247/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 247/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 247/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Về Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games 3)

Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chuẩn bị và tổ chức AI Games 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6349/VPCP-VX ngày 19 tháng 11 năm 2004 chậm, ảnh hưởng tới việc chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu của AI Games 3; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rút kinh nghiệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án chuẩn bị và tổ chức AI Games 3 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 năm 2007. Đề án cần nêu rõ, đầy đủ các nhiệm vụ, tiến độ và giải pháp thực hiện; phân công rõ nhiệm vụ của các Bộ, ngành và đơn vị, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Về Đề án Cung thi đấu điền kinh trong nhà

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ thiết kế để Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2007.

- Trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt và Đề án chuẩn bị tổ chức AI Games 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lựa chọn một số đơn vị quốc tế có đủ năng lực đưa ra một số phương án kiến trúc Cung thi đấu để lựa chọn; đơn vị có phương án kiến trúc được lựa chọn có thể được giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư để trình duyệt theo quy định.

89