• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 2487/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cáp điện bọc nhựa mPPE cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2487/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số HSEVN/02/2018 ngày 05/3/2018 do Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam, mã số thuế 0201635899 cung cấp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do t chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Flat Cable/ Lead Wire.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Cáp điện bọc nhựa mPPE cách điện, dạng dẹt, nhiều lõi, chưa gắn đầu nối, loại không dùng cho viễn thông, có điện áp 300V.

Ký, mã hiệu, chủng loại: LC215152810C(LG.

Nhà sản xuất: HTC PRECISION., LTD.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Phần lõi đồng bên trong để dẫn điện, dẫn tín hiệu, lớp vỏ bên ngoài để cách điện.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng để dẫn điện, dẫn tín hiệu cho các máy hút ẩm, máy giặt, máy hút bụi, tivi...

- Thông số kỹ thut: LC215152810C(LG: điện áp 300V.

- Công dụng theo thiết kế: Dn điện, dẫn tín hiệu.

- Các thông tin khác về hàng hóa: mặt hàng Lead wire (dạng Flat Cable: cáp điện dạng dẹt, nhiều lõi, vỏ bằng nhựa).

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Flat Cable/ Lead Wire.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Cáp điện bọc cách điện bng nhựa mPPE, dạng dẹt, nhiều lõi, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn thông, điện áp 300V.

Ký, mã hiệu, chủng loại: LC215152810C(LG.

Nhà sản xuất: HTC PRECISION., LTD.

thuộc nhóm nhóm 85.44 “Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đng trục) có cách điện (k cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối”, phân nhóm “- Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V”, phân nhóm 8544.49 “- - Loại khác”, phân nhóm- - - Loại không dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V”, mã số 8544.49.41 - - - - Cáp bọc cách điện bng plastic” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam biết và thực hiện./,

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam (Lô K1, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2487/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 2487/TB-TCHQ

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381878