• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 25/2015/TB-LPQT về điều ước quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 25/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BNGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/TB-LPQT

Hà Nội ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Phụ lục sửa đổi lần thứ 2 về quan hệ đối tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy giữa Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (Second Amendment to Addendum on Partnership to the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the People's Republic of China, the Lao People's Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao: vụ TCQT;
- Lưu LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 15/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/08/2015   Số công báo: Từ số 881 đến số 882
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 25/2015/TB-LPQT về điều ước quốc tế có hiệu lực.

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Phụ lục sửa đổi lần thứ 2 về quan hệ đối tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy giữa Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (Second Amendment to Addendum on Partnership to the Memorandum of Understanding between the Governments of the Kingdom of Cambodia, the People's Republic of China, the Lao People's Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 25/2015/TB-LPQT

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
283793