Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/01/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/01/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế đầu tư hạ tầng thủy sản đã đượcban hành theo Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính để thực hiện chung cho các địa phương. Trước mắt, Tỉnh thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Về việc xin hỗ trợ vốn từ Chương trình biển Đông - Hải đảo để phát triển kinh tế - xã hội: thực hiện theo Quyết định số 904a/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch chương trình biển Đông - Hải đảo, bán đảo cho lĩnh vực an nhinh - quốc phòng trên biển và hải đảo.

3. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cụm liên hợp dịch vụ đô thị tại khu vực xã Bình Xuân và Bình Đông thuộc xã Gò Công: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tổ chức lập dự án cụ thể và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định; trong đó lưu ý làm tốt việc tái định cư, tạo việc làm, chuyển đổi nghề và sử dụng đất hiệu quả.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình Chính phủ phương án sửa đổi tỷ lệ hỗ trợ của Trung ương đối với các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2012 để áp dụng chung cho các tỉnh, trong đó có tỉnh Tiền Giang.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho các dự án, công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ; trường hợp các dự án đã giải ngân hết và cần hoàn thành trong năm 2009 thì cho phép tạm ứng vồn năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát lại các dự án, công trình cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan rà soát, phân loại các công trình đã có dự án nhưng không nằm trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ theo thứ tự ưu tiên, đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Đối với các công trình cấp bách có thể ứng vốn năm 2010 để thực hiện trong năm 2009.

7. Đối với dự án Trường học Tiền Giang: thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi hình thức đầu tư theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

95