• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2513/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ciprofloaxacin HCl, dùng để sản xuất thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2513/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 29/TB-PTPLHCM ngày 09/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Ciprofloaxacin HCl, dùng để sản xuất thuốc (mục 6 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Korea United Pharm Int'1. Địa chỉ: số 2A, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương, MST: 3700372898.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021771050/A12 ngày 27/11/2014 tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là Ciprofloxacin Hydrochloride, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ciprofloxacin Hydrochloride, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Nhà sản xuất: Korea United Pharm. INC - Korea.

thuộc Nhóm 29.33: "Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ", phân nhóm 1 gạch: "- Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc ", phân nhóm 2933.59: " - - Loại khác ", mã số 2933.59.90: "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2513/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2513/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ciprofloaxacin HCl, dùng để sản xuất thuốc.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 29/TB-PTPLHCM ngày 09/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ciprofloxacin Hydrochloride, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Nhà sản xuất: Korea United Pharm. INC - Korea.

thuộc Nhóm 29.33: "Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ", phân nhóm 1 gạch: "- Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc ", phân nhóm2933.59: " - - Loại khác ", mã số 2933.59.90: "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2015.

Từ khóa: Thông báo 2513/TB-TCHQ

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269463