• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận của lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng đầu năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Thông báo 2515/TB-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2515/TB-BVHTTDL   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Tô Văn Động
Ngày ban hành: 22/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/07/2010, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông báo 2515/TB-BVHTTDL kết luận của lãnh đạo Bộ tại giao ban công tác sáu tháng đầu năm 2010.

Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2010 và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2006-2010, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai tại Hội nghị triển khai công tác năm 2010, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung sau:

- Tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển năm 2010 của Ngành, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

- Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày Lễ lớn trong năm 2010 và các sự kiện trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị các văn bản, đề án đã đăng ký đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về nghệ thuật, xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản trong quản lý, hạn chế những tiêu cực trong hoạt động của Ngành, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại, các hoạt động mê tín dị đoan để môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh và văn minh.

Từ khóa: Thông báo 2515/TB-BVHTTDL

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
109650