• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2519/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2519/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2519/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng tại Thông báo số 35/TB-PTPL ngày 12/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá (20x45x5)cm, hàng đã gia công chế biến, mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển quốc tế Interlink Đà Nẵng - Địa chỉ: 146 Đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 07/XCQ/C34E/PMD ngày 14/01/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đá ốp lát được làm từ nhiều viên đá tự nhiên có kích cỡ khác nhau ghép lại bằng chất gắn nhựa, dạng tấm, kích thước 200x450mm, một mặt làm phẳng, mặt kia được tạo sóng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá ốp lát được làm từ nhiều viên đá tự nhiên có kích cỡ khác nhau ghép lại bằng chất gắn nhựa, dạng tấm, kích thước 200x450mm, một mặt làm phẳng, mặt kia được tạo sóng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 68.02 "Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến). phân nhóm " - Loại khác"', mã số 6802.99.00 " - - Đá khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2519/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2519/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng tại Thông báo số 35/TB-PTPL ngày 12/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá ốp lát được làm từ nhiều viên đá tự nhiên có kích cỡ khác nhau ghép lại bằng chất gắn nhựa, dạng tấm, kích thước 200x450mm, một mặt làm phẳng, mặt kia được tạo sóng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 68.02 "Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến). phân nhóm " - Loại khác"', mã số6802.99.00 " - - Đá khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2015.

Từ khóa: Thông báo 2519/TB-TCHQ

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269469