• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo 254/TB-BXD nội dung buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Thông báo 254/TB-BXD
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 254/TB-BXD   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Anh Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2010, BXD đã ban hành Thông báo 254/TB-BXD nội dung buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về việc nâng cấp phát triển đô thị:Bộ Xây dựng thống nhất, ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng kế hoạch nâng cấp phát triển các đô thị. Cục Phát triển đô thị cần phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn ODA để có cơ sở triển khai việc nâng cấp đô thị của tỉnh Hà Tĩnh.

Về việc Quy hoạch cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt: Cục Hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu hỗ trợ việc tìm kiếm các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước đã được phê duyệt.

Về thực hiện, kế hoạch xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp:UBND tỉnh đã lập danh mục nhằm phát triển nguồn nhân lực, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, đảm bảo ổn định an sinh xã hội. Đây là chủ trương phù hợp, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ bổ sung về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ về các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, nhà ở công nhân và người lao động làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng và hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở. Cục Quản lý nhà phối hợp các đơn vị nghiên cứu các cơ chế, chính sách để địa phương thực hiện.

Về đề án hỗ trợ nhà ở an toàn cho người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt trình:UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu đề án, đánh giá tổng hợp vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt gửi về Bộ Xây dựng. Bộ sẽ có cơ sở giao cho các đơn vị nghiên cứu hỗ trợ địa phương sau đó tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

Từ khóa: Thông báo 254/TB-BXD

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115072