• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 2543/2006/TB-SHTT về việc dừng tiếp nhận yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Thông báo 2543/2006/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2543/2006/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Phạm Đình Chướng
Ngày ban hành: 26/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/10/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 2543/2006/TB-SHTT về việc dừng tiếp nhận yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã được Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2006. Theo Nghị định đó, những công việc sau đây được coi là giám định về sở hữu công nghiệp và do tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, giám định viên sở hữu công nghiệp thực hiện (khoản 1 Điều 39 của Nghị định): xác định tình trạng pháp lý, khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, phạm vi quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ; xác định các chứng cứ để tính mức độ thiệt hại; xác định yếu tố xâm phạm quyền, sản phẩm/dịch vụ xâm phạm, yếu tố là căn cứ để xác định giá trị đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ, đối tượng xâm phạm; xác định khả năng chứng minh tư cách chủ thể quyền, chứng minh xâm phạm, hàng hoá xâm phạm hoặc khả năng chứng minh ngược lại của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng trong vụ tranh chấp hoặc xâm phạm; các tình tiết khác của vụ tranh chấp, xâm phạm cần làm rõ.

Do vậy, kể từ ngày 21/10/2006, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ dừng việc tiếp nhận các yêu cầu thực hiện các nội dung nói trên về sở hữu công nghiệp.

 

Từ khóa: Thông báo 2543/2006/TB-SHTT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14779