• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Thông báo 258/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 258/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 258/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 15/08/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/08/2011, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 258/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chủ trì rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng và đơn vị thuộc Bộ, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có), nhằm nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc của các cơ quan, tổ chức, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ đề xuất thành lập tổ chức Phòng thuộc Vụ cho phù hợp hơn với nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

3. Rà soát lại số lượng lãnh đạo cấp phó tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, đề xuất với Ban cán sự, Bộ trưởng xem xét, bổ nhiệm cho đủ cán bộ theo định biên để tăng cường năng lực lãnh đạo cho các cơ quan.

4. Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập một cơ quan cấp Vụ với chức năng tham mưu, giúp việc Bộ trưởng quản lý các doanh nghiệp trong ngành theo quy định, trong tháng 10/2011 báo cáo Bộ trưởng.

5. Rà soát lại công tác tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cần làm rõ vai trò, vị trí của giữa Chủ tịch Hội đồng thành viên với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong điều hành doanh nghiệp. Không để tình trạng một cán bộ kiêm ba chức vụ: Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và Bí thư Đảng ủy. Để bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo có hiệu quả của Đảng trong doanh nghiệp, chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV.

6. Phối hợp với Vụ Tài chính đánh giá lại mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động tài chính của các Tổng công ty: Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam (VEC), Đầu tư phát triển hạ tầng Cửu Long (Cuu Long CIPM), từ đó có các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

7. Đồng ý tổ chức hội nghị tập huấn về công tác TCCB trong toàn ngành, Vụ TCCB xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị và báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Từ khóa: Thông báo 258/TB-BGTVT

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
128205