• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 259/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 259/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về triển khai nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu tham dự, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Điện Biên là vùng đất lịch sự, giàu truyền thống văn hóa, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, Điện Biên đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Điện Biên với các vùng trong cả nước còn hạn chế, nhất là đường bộ và hàng không.

Cảng hàng không Điện Biên được quy hoạch đến năm 2030 với quy mô cấp 3C, công suất 2 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây lượng hành khách giảm dần. Một trong những nguyên nhân do kết cấu hạ tầng CHK Điện Biên chưa được đầu tư đúng mức; hiện trạng đường cất hạ cánh ngắn nên chỉ khai thác được tàu bay ATR-72 và tương đương. Do đó, việc đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh, khai thác tiềm năng, lợi thế của Điện Biên về đất đai, phát triển du lịch và sản xuất, chế biến công nghiệp, nông, lâm sản...

Tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) triển khai đầu tư; trong đó, làm rõ thuận lợi, khó khăn và phương án triển khai. Do đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm rõ các ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trong đó, luận cứ cơ sở pháp lý của việc giao ACV đầu tư khu bay (ví dụ như việc đầu tư mới đường cất hạ cánh không ảnh hưởng đến tài sản công thuộc khu bay hiện hữu; pháp luật hiện hành không cấm doanh nghiệp đầu tư mới khu bay;...); đồng thời, cần tính toán hiệu quả đầu tư, khai thác toàn hệ thống các cảng hàng không do ACV đang quản lý. Yêu cầu ACV tính toán, có ý kiến chính thức gửi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về năng lực đầu tư Cảng hàng không Điện Biên. Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện trình tự lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, QP, TP, XD, TN&MT;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, NC, TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 259/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 259/TB-VPCP

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448654