• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 259/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 259/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/07/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 259/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính:

- Căn cứ diễn biến tình hình thị trường, giá cả trong nước và thế giới để chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời các mức thuế, phí theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành về Quỹ Bình ổn giá; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, cải tiến phương thức trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, kịp thời và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

- Điều chỉnh quy định về chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức, hoa hồng đại lý theo thẩm quyền cho phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về giá trong kinh doanh xăng dầu.

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cụ thể tình hình, nguyên nhân lỗ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để xử lý theo quy định của pháp luật (công văn số 3573/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ).

Từ khóa: Thông báo 259/TB-VPCP

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144187